Jeugdlokalen

Alle Kalmthoutse jeugdverenigingen beschikken over een ruimte waar ze hun activiteiten kunnen uitoefenen. Sommige hebben een eigen lokaal, andere huren of gebruiken accommodatie van de gemeente, de kerkfabriek of van een privéorganisatie.
 
Een goed en veilig lokaal is een basisvoorwaarde voor de verenigingen. Toch laat de veiligheid en het onderhoud van de lokalen al eens te wensen over. Het jeugdwerk is hiervoor zelf verantwoordelijk en zoekt enige ondersteuning van de gemeente.
 
Het gemeentebestuur wil de jeugdverenigingen optimaal ondersteunen in de uitbouw van hun huisvesting door de nodige informatie te verstrekken, een lokalenbeleid mee uit te denken en door financieel en logistiek bij te springen. Belangrijk is dat de jeugdverenigingen zelf het initiatief nemen.
 
Kalmthout wil voornamelijk werken aan de brandveiligheid van jeugdlokalen.Uit bevraging van de leiding blijkt dat er, naast infrastructuurwerken, vooral nood is aan informatie en vorming over dit thema. Samen met de brandweer zal de gemeente aan een jaarlijkse vorming hieromtrent werken. Verder zal een grondige behoeftestudie en zogenaamde nulmeting van de jeugdlokalen uitgevoerd worden. Daarnaast wil de gemeente extra middelen vrijmaken voor infrastructuurwerken rond brandveiligheid van de jeugdlokalen.