Relaties

Relaties horen bij de mens. We gaan allemaal op één of andere manier een relatie met anderen aan. Je hebt verschillende soorten relaties: een liefdesrelatie, een vriendschapsrelatie, een werkrelatie, de relatie met je ouders, … Soms komt er een einde aan een relatie bijvoorbeeld door een verhuis, een scheiding of zelfs een overlijden.
 
BESTAAT ER EEN HANDLEIDING VOOR RELATIES?
 
Overal vind je liefde wel terug: in films, in liedjes, op tv, in boeken, … Toch bestaat er geen handleiding voor relaties. Elke relatie is uniek. Je kan wel heel wat opsteken van oudere mensen met meer ervaring zoals je ouders, je broers/zussen, … Af en toe zal er wel eens iets fout lopen, maar dat hoort erbij. Dit gebeurt bij iedereen en je leert hier heel veel van.

RIP
 
Definitief afscheid nemen van iemand dierbaar is een zeer moeilijk en intens proces. Er is geen juiste manier om met een verlies om te gaan. Belangrijk is dat je voldoende tijd neemt en dat je erover praat. Voor een goed gesprek kan je steeds bij het JAC Punt in Kalmthout terecht. Wil je liever anoniem blijven? Je kan anoniem chatten op
www.tele-onthaal.be
http://jac.be/chat-met-een-hulpverlener

of bellen naar de Kinder- en Jongerentelefoon (102).
 
ALS HET THUIS MISLOOPT
 
Soms lopen de spanningen thuis hoog op en lukt het niet meer om als een hecht gezin samen te leven. Vaak kan je dit oplossen door erover te praten. Stap dus naar een vriend, familielid, leraar of contacteer het JAC Punt. Je kan ook anoniem bellen naar de Kinder- en Jongerentelefoon (102).