Jeugdbeleidsplan

QUE?


Het JeugdBeleidsPlan (JBP) is een boekje waarin alle doelstellingen en acties die de gemeente plant voor kinderen en jongeren voor de komende drie jaar beschreven zijn. Het huidige JBP omvat alle doelstellingen en acties voor de periode 2011 – 2013. Aangezien Kalmthout een redelijk jonge bevolking heeft, is een goed jeugdbeleid heel belangrijk binnen de gemeente.
 
Het JBP bestaat uit drie delen:
 
Deel 1: Jeugdwerkbeleid
Alle doelstellingen en acties die te maken hebben met de  Kalmthoutse jeugdverenigingen. De prioriteit binnen dit deel is ‘Brandveiligheid van jeugdlokalen’.
 
Deel 2: Jeugdbeleid

Alle doelstellingen en acties die invloed hebben op alle Kalmthoutse kinderen en jongeren. De prioriteit ligt in dit deel op ‘Jeugdcultuur’.
 
Deel 3: Financieel overzicht
Een overzicht van wat alles gaat kosten.
 
 
Moet de jeugdraad het plan schrijven?
Nee. Eén keer om de drie jaar wordt er vanuit de jeugdraad een stuurgroep opgericht. Deze bestaat uit leden van het DB, aangevuld met geïnteresseerde jongeren. De groep werkt enkele maanden aan het JBP: ze verzamelt alle informatie en bepaalt mee doelstellingen, budgetten en acties. De jeugdconsulent neemt het schrijfwerk op zich. Wanneer het plan klaar is, wordt het ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

De gemeente kiest in haar JBP voor een breed jeugdbeleid. Ook binnen andere beleidsdomeinen zoals mobiliteit, sport, cultuur en welzijn wil de gemeente de jeugdtoets onderzoeken.