Fuiven zonder kater

Een goed georganiseerde fuif vergt heel wat inspanningen en planning vooraf. Je moet echt aan alle puntjes denken. Het is dus normaal dat je bepaalde zaken al eens over het hoofd ziet, zeker als je voor de eerste keer iets organiseert. Dankzij de checklist van www.fuifpunt.be kan je feestflaters vermijden.

kater
Security/ EHBO
Om de veiligheid van de fuifgangers te kunnen garanderen, wordt er vaak security ingeschakeld. Dit is niet verplicht maar vaak wel aan te raden. Je bent als organisator wel verantwoordelijk om voor een 
zo veilig mogelijke fuiflocatie zorgen. Wil je hierover meer weten, neem contact op met Patrick De Smedt van de Lokale Politie Grens. Patrick zal je graag enkele tips hierover geven.  Ook kan je best eens nadenken om het Rode Kruis in te schakelen voor mogelijke ongevallen. 
www.fuifpunt.be/organisator/security
www.fuifpunt.be/organisator/ehbo
planning@pzgrens.beBrandveiligheid
 
De eindverantwoordelijkheid over brandveiligheid ligt bij de burgemeester. Elke zaal beschikt normaal over een brandweerattest waarin vermeld staat hoeveel personen er maximaal toegelaten wordt. Je kan best de brandweercommandant eens contacteren via de burgemeester. Zo weet je perfect of jouw locatie in orde is. Indien je een tentfuif of een openlucht evenement organiseert, neem vooraf best contact op met de brandweer.
www.fuifpunt.be/organisator/brandveiligheid

 
 
Brandweercommandant:
Ronny.vanriel@kalmthout.be
brandweer@kalmthout.be, 03 620 22 18
 
Verzekeringen

Hoewelje als organisator er alles aan doet om alles perfect te laten verlopen, kan er altijd iets mis gaan. Belangrijk is dat je je indekt met een verzekering. Je hebt verschillende verzekeringen: voor burgerlijke aansprakelijkheid, een brandverzekering, een ongevallenverzekering,…
www.fuifpunt.be/organisator/verzekeringen